Kontakt

Jednatel:

Petr Očenášek - tel.: +420 603 529 342, email: petr@ocenasek-mikulka.cz

Obchod, projekty:

  • Obchodní oddělení

Marek Čech - tel.: +420 730 516 053, email: m.cech@petrocenasek.cz

Kancelář:

  • Vedoucí kanceláře

Anna Mádrová - tel.: +420 731 114 874, email: a.madrova@petrocenasek.cz

  • Asistentka

Bc. Radka Kuchařová - tel.: +420 731 188 759, email: r.madrova@petrocenasek.cz

Recyklační centrum Prostějov:

  • Obsluha recyklace

Pavel Jančík - tel.: +420 604 504 490

Rekultivační závod Držovice:

  • Evidentka

Hana Otáhalová - tel.: +420 732 501 400, email: h.otahalova@petrocenasek.cz

Pískovna Bernartice nad Odrou, rekultivace:

  • Vedoucí provozu

Ing. Radomír Hájek - tel.: +420 603 218 942, email: r.hajek@petrocenasek.cz

Adresa firmy Očenášek:

Za Olomouckou 4184/17, Prostějov, 796 01

Kontakt

Petr Očenášek, Petelinova 12, Olomouc, 779 00

adresa pro doručování: Za Olomouckou 4184/17, Prostějov, 796 01

IČ: 420 62 730

DIČ: CZ 6911265306

podnikající na základě živ. oprávnění vydaného Magistrátem města Olomouce, živ. odborem, č. jednací: 1 – 97/02587 M